FORSIDE | JERNBANE- og DAMPSKIBSMÆRKER | ARTIKLER | KONTAKT | LINKS |   


Artikler


Artikelforside

D.F.D.S. dampskibsmærker

Radiojulehilsner til Danmark

Lemvig Banen´s historie

Julemærkesanatoriet "Kolding Fjord"

Caritas 1953

Caritas 1958 i København

Julemærket - en dansk opfindelse

Feriemærker udgivet af det danske postvæsen

Julemærkehjem i 100 år

Juleudstillinger til og med 1974

TarplejrenCaritas 1958 i København


Forfatter: Bruno Nørdam, Randers.
Hjemmeside: www.bnordam.dk


Sted : Berlingske Tidendes Foredragssal, Gl. Mønt 1, København
Tidsrum : 15. - 16. marts 1958
Arrangør : Danmarks Julemærkesamler Forening (D.J.F.)
Anledning : 5 året for udstillingen i 1953 og D.J.F.'s landsmøde 1958

Interessen for jule- og velgørenhedsmærker steg betydeligt efter den vellykkede Caritas udstilling i 1953. Dette kom bl.a. til udtryk ved den Internationale Julemærkeudstilling i Oslo i 1955, i Amsterdam 1956 og senest den store udstilling i Barcelona. Nu havde D.J.F. mod på at lave endnu en udstilling i forbindelse med foreningens landsmøde. D.J.F. mødte stor velvilje fra alle sider. Berlingske Tidende stillede sin store foredragssal til rådighed og stormagasinet Magasin påtog sig uden vederlag at stå for udstillingens dekorationsarbejde. Julemærkekomiteen havde også ydet hjælp og støtte.

Æreskomiteen bestod af amtmand V. Wedell-Wedellsborg som formand, fru Maja Christiansen, der indførte julemærket i Sydafrika, redaktør Ib Eichner-Larsen, direktør Richard Boyer, direktør Knud Saxild fra Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, stabslæge M. Brun-Pedersen fra K.P.K., Einer C. Hansen fra Danmarks Filatelist-Union, fru Vibeke R. Ljungdahl, datter af Einar Holbøll, direktør Knud Nielsen, formand for Danmarks Fimærkehandlerforening, dr. med. Erik Begtrup, teglværksejer Sv. A. Bech og redaktør S. Thorsteinsson fra Island (D.J.F.).Einar Holbølls datter, Vibeke R. Ljungdahl studerer de udstillede julemærker


Udstillingen var delt op i 2 afdelinger. I den første afdeling vistes billeder, plakater og andet propagandamateriale om danske og norske jule- og velgørenhedsmærker og skilderier, fremstillet af julemærker. I den anden afdeling vistes i hver sin klasse ca. 1000 ark ikke postale jule- og velgørenhedsmærker og ca. 600 ark velgørenhedsmærker.

Gæsterne kom i rigtigt julehumør, da det satte ind med snestorm. Nogle tidligere julemærkebørn var specielt inviterede:De fik hver en bronzeplaquette som minde om udstillingen.

Om søndagen optrådte den verdensberømte tankelæser Truxa og hans kone. Desuden solgtes reklamekortene for Assong-the, som den kendte frimærkesamler, revisor Stig Andersen havde signeret (se under Filex 58).


Uden for konkurrence vistes Crome & Goldschmidts "autoriserede" julemærkekonvolutter.

Dommerkomiteen bestod af formanden dr. med Erik Begtrup (D.J.F.), grosserer Sv. Grønlund (K.P.K), ekspeditionssekretær Ejner Larsen (Sundby Frimærke Klub), Hans E. Larsson, Landskrona (D.J.F) og O. Petersen (D.J.F.).

I afdeling 1 var der ekstrapræmie til Fru Elisabeth Jensen og sølv til J. Karnøe for "små malerier", der var fremstillet ved at klippe og klistre julemærker.Billede af et julemærkehjem, der er dannet af julemærker fra 1953. Læg mærke til Einar Holbølls portræt over indgangen.

I afdeling 2's klasse med jule- og velgørenhedsmærker var resultatet følgende:

Ærespræmie:
- Håkon Stensrud, Oslo, for norske julemærker
- Marie Knudsen, Odense, for danske julemærker med skalatryk og sjældenheder, Islands julemærker og Dansk-Vestindiens julemærker

Sølvplaquette:
- Odd Grahm, Norge, for Norges julemærker og Norsk Folkehjælp
- K. Harvard, København, for julemærker fra Argentina, Ceylon (Sri Lanka), Columbia, England, Holland, Indien, Japan, Kina, Korea, Mexico, Panama, Portugal, Rumænien, Schweiz, Sydafrika, Tanger, Tjekkoslovakiet og Venezuela
- H. O. Vendelskov, København, for julemærker fra Sydafrika og anti-tuberkulosemærker fra Japan
- Joh. Andreasen, København for mærker fra Aalborg Understøttelsesforening
- Henning L. Paulsen, København, for danske formålsmærker (D.U.I. og F.D.F.)

Forgyldt sølvplaquette:
- Y. M. Offringa, Groningen, Holland, for lokale hollandske julemærker m.v.
- Fru A. Stougaard, Lyngby, for en komplet samling danske julemærker samt breve til julemanden fra England, Irland og Sydamerika

Præmierne i afdelings 2's klasse med velgørenhedsmærker:

Ærespræmie:
- V.B. Flindt, København, for Finlands Røde Kors mærker og velgørenhedsmærker fra Tjekkoslovakiet. Han modtog desuden sølvplaquette for udstillingens bedste opsætning.

Sølvplaquette:
- Rs. Mose, Valby, for Pro Juventute mærkerne fra Schweiz

Forgyldt sølvplaquette:
- Carlo Hansen, Helsingør, for Røde Kors frimærker fra flere lande
- Poul Nielsen, København, for velgørenhedsfrimærker fra Estland
- Chr. Høygaard Nielsen, Lyngen, for Pro Juventute mærkerne på brev fra Schweiz

Udstillingen blev med ca., 1200 gæster både en publikumsmæssig og økonomisk succes. Overskuddet tilfaldt Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.

SærstempelUdstillingen havde fået tildelt et særstempel. Det har samme design som særstemplet fra Caritas udstillingen i 1953. Stemplet blev anvendt på begge udstillingsdage med hver sin dato.

SærkonvolutArkitekt P. Steen-Jensen brugte en af særkonvolutterne fra Caritas udstillingen som oplæg. Farven på Einar Holbølls buste er nu rembrandtrød og teksten ændret til "Einar Holbøll". Prisen for en konvolut var 35 øre.

SouvenirarkArkitekt P. Steen-Jensens design fra 1953-souvenirarket er bibeholdt. Souvenirarket gengiver det andet julemærke fra Dansk-Vestindien (1908), Danmark (1905) og Island (1905). Det er trykt i bogtryk i 7 farver plus guld i et oplag på 8000 stk. Der er ikke tryk på bagsiden af souvenirarket. Arket kostede 1 krone stykket.

PlaquettePlaquetten var den samme, som man brugte til CARITAS udstillingen i 1953. Man havde skåret den nederste del af plaquetten med teksten "JULEMÆRKETS / JUBILÆUMSUDSTILLING / KØBENHAVN 1953" væk.

KatalogDet nummererede katalog på 43 sider deltog i en lodtrækning om 10 store gevinster.

Kataloget indeholder udstillerlisten og artikler om julemærkekomiteens virksomhed, om at samle julemærker og en fortegnelse over Danmarks julemærker 1954-1957 og over litteraturen om jule- og velgørenhedsmærker.Design og programmering af Klaus Nissen, www.Triodimenzionale.dk