FORSIDE | JERNBANE- og DAMPSKIBSMÆRKER | ARTIKLER | KONTAKT | LINKS |   


Artikler


Artikelforside

D.F.D.S. dampskibsmærker

Radiojulehilsner til Danmark

Lemvig Banen´s historie

Julemærkesanatoriet "Kolding Fjord"

Caritas 1953

Caritas 1958 i København

Julemærket - en dansk opfindelse

Feriemærker udgivet af det danske postvæsen

Julemærkehjem i 100 år

Juleudstillinger til og med 1974

TarplejrenRadiojulehilsner til Danmark


"Artikel nr. 2 fra Anker Bloch Rudbeck"

Redigeret / afskrevet af: Otto Kjærgaard, Grindsted


10. December - 1940

Radiojulehilsner til Danmark

(Ifølge Anker Bloch, er Radiobreve kun kendt stemplet på Færøerne fra den 10/12 til 16/12 1940)


Der er blevet truffet Aftale med "British Broadcasting Corporation" om at et begrænset Antal korte Meddelelser fra Personer på Færøerne til deres Venner og Slægtninge i Danmark vil blive transmitteret i Tiden omkring Jul af den danske Radio i London.
Følgende tre Standard Meddelelser vil blive modtaget:
1. Glædelig Jul og godt Nytaar. Har det godt. Arbejder som hidtil.
2. Sender de kærligste Hilsner for Jul og Nytaar. Tænker meget på jer. Alt vel.
3. Tak for Røde Kors Brev. Kærligste Hilsner. Har alle det godt.
De, der ønsker at sende Hilsner, maa skrive et brev til det britiske Konsulat i Thorshavn, der modtages senest d. 16. Decbr. Brevet skal være forsynet med Ordene "Radio Hilsner", indeholde Oplysninger paa, hvilket Nummer af ovenstaaende Meddelelser, men ønsker at benytte, endvidere indeholde et Mindstebeløb paa fem Kroner (5 Kr. -) samt deres fulde Navne og Adresser, for hvilke Meddelelserne til Danmark er bestemt, saavelsom Afsendernes fulde Navne og Adresse. Der vil kun blive sendt én hilsen fra hver herboende Familie og andre Hilsner end de tre ovenforciterede vil ikke blive antaget.
De britiske Autoriteter garanterer ikke, at Hilsnerne vil blive udsendt, men Navne, der bliver indsendt til Konsulatet i Thorshavn, vil blive telegraferet til London i den rækkefølge, de indløber. Der vil ikke blive taget Hensyn til nogen Meddelelse, medmindre Henvendelsen er ledsaget af et Mindstebeløb af 5 Kroner, som vil blive anvendt til at dække Omkostningerne med. Ethvert overskydende Beløb, der modtages, vil blive godskrevet Røde Kors Fondet.
Thorshavn, den 9. December 1940
Det britiske Konsulat.Design og programmering af Klaus Nissen, www.Triodimenzionale.dk